Vägföreningsstämman 2019 avgjord

Bergasalen i Åkersberga Folkets hus var mer än fullsatt när 2019 års stämma i Österskärs vägförening avhölls. Glädjande för alla som vill starta en avveckling av föreningen beslutades att det ska startas ett projekt med det som slutgiltigt mål. Därmed är det fritt fram för den sittande styrelsen att ha det målet vid all framtida verksamhet, ända tills föreningen har avvecklats. Det kan gälla planering av projekt, bidragsansökningar etc. Projektet ska också redovisas som en egen punkt på varje framtida stämma.

Scrolla ner för att läsa mer eller titta på film och läs motionerna nedan.

CheckMotion: Begränsa antalet mandatperioder i styrelsen


Förslag: I Österskärs vägförenings stadgar ska läggas till att ingen person får väljas till styrelsen som tidigare haft rösträtt i styrelsen sammanlagt 5 år eller längre.

Läs hela motionen här

Hör styrelsen köra över ny ledamot på styrelsemötet  youtube

Svar från ordföranden om underhållet av den demokratiskt beslutade cykelbanan

Ladda ner motionen här

 

Check2Motion: Börja arbeta för vägföreningens nedläggning


Förslag: Att det startas ett långsiktigt projekt med föreningens nedläggning som slutmål, och att detta projekt redovisas som en egen punkt på varje framtida stämma tills nedläggning skett.

Läs hela motionen här

Ladda ner motionen här

Vad kan jag göra nu?

Alla som vill bli kvitt tvångsanslutningen till den här föreningen rekommenderas att besöka stämman varje år för att höra vad som händer i nedläggningsprojektet eller skriva motioner om åtgärder med koppling till målet att lägga ner föreningen. Det finns mängder av billiga mindre steg som går att göra på vägen mot en nedläggning. Tyvärr finns inte viljan hos den sittande styrelsen men kanske hos nästa?

Däremot blev det ingen begränsning av hur länge ledamöter i styrelsen kan sitta. Flera ledamöter går därmed in på sitt tredje decennium i styrelsen. En lärdom från den omröstningen är att alltid begära votering (handuppräckning med röstkort). Vid acklamation (alla ropar ‘JA’) så vinner de med flest personer på plats. Det missgynnar de vars andra fastighetsdelägare representeras av en fullmakt på papper.

Ändå var det väldigt jämnt mellan lägren. Vi var många på stämman som känner missnöje med att utvecklingen i vägföreningen står still och vill ha förändring. Fortsätt göra era åsikter hörda så kanske styrelsen vaknar.

Fortsätt utnyttja din rätt att besluta! Det tänker jag också göra.

Lars Wiborg