Motion till vägföreningen: Begränsa antalet mandatperioder i styrelsen

Bakgrund

På stämman 2016 bifölls, enhälligt mot styrelsens vilja, en motion om att en del av Riddarvägen genom Kvarnbergets radhusområde skulle användas till cykelbana. Det var medlemmarnas vilja. Året efter meddelar föreningens ordförande, efter påstötningar om att färgen på vägmarkeringarna redan nötts bort, att någon cykelbana inte behövs. Sedan dess har de boende fått kämpa varje år för att cykelbanans markeringar ska underhållas.
Läs svar från ordföranden om cykelbanan

Några år senare, på stämman 2018, väljer en medlem att engagera sig som ledamot i styrelsen. Hon brinner för bättre trottoarer och cykelbanor, och har fått förhandsbesked om att föreningen kan söka bidrag för detta. Trots det får hon inte ens vara med i arbetsgruppen utan körs över. Styrelsen beslutar senare att föreningen antagligen inte har rätt till bidrag och lägger ner frågan.
Hör ljudinspelning av mötet här

Det finns fler som kan vittna om liknande erfarenheter och de som fattar dessa beslut är en sammansvetsad grupp som suttit i föreningens styrelse i sammanlagt över 50 år. Var för sig har de i medeltal drygt 10 år vid makten (en del bortåt 20 år). År efter år har de valts om i brist på alternativ och med ett valdeltagande på knappt 3 %.

Med tiden tycks en osund attityd uppstått där demokratiska beslut inte behöver respekteras och styrelsemedlemmar kan frysas ut om de har avvikande åsikter. Men i en demokratisk förening måste såväl stämmobeslut som valda styrelsemedlemmar respekteras. Även om besluten eller medlemmarnas åsikter inte är i linje med den egna gruppens.

Förslag

I Österskärs vägförenings stadgar ska läggas till att ingen person får väljas till styrelsen som tidigare haft rösträtt i styrelsen sammanlagt 5 år eller längre.

På så sätt ska osunda maktmonopol hindras från att uppstå och fortleva i brist på engagemang och intresse från medlemmarna. Det är också ohållbart att kunskapen om hur föreningen drivs och vägarna förvaltas stannar hos en handfull personer. Vad ska vi göra när dessa faller ifrån på riktigt? Eftersom inte omsättningen i styrelsen sker av sig själv måste vi reglera den i stadgarna.

Med ökad rotation i styrelsen ökar möjligheterna att påverka, och då kan intresset bland medlemmarna för att engagera sig växa. Det finns inte heller något i lagen som säger att urvalet av kandidater till styrelsen är begränsat till föreningsmedlemmar.

Skulle det ändå bli svårt att få ihop en styrelse så kan vägföreningen samarbeta mer med Österskärs villaförening likt man gör i Margretelund, för att väcka intresse hos de boende i Österskär. Eventuell brist på styrelsekandidater är också ett bra argument för att förbereda en avveckling av föreningen.