Motion till vägföreningen: Börja arbeta för vägföreningens nedläggning

Bakgrund

Det är länge sedan det betade kossor i sommarstugeområdet Österskär. Då fanns det goda skäl att bilda en samfällighet kring de vägar som behövdes i området. Idag är området en stadsdel intill Åkersberga centrum och samfällighetens avgifter har istället blivit en extraskatt för de som råkar bo på fel sida gatan. Arbetet med att förbereda en nedläggning borde därför vara högprioriterat.

Att få kommunen att ta över helt är ett stort projekt men det finns många mindre steg att ta på vägen för att bit för bit minska medlemmarnas börda.

  1. Samarbete med kommunen kring administrationen (utskick, möteslokal, arkiv)
  2. Förbereda utredningsmaterial (vad som är godtagbar kommunal vägstandard) som kommer behövas vid ett övertagande
  3. Diskutera kompromisser (de stora vägarna tas över, de mindre samlas i en mindre samfällighet)
  4. Förhandla om gradvis ökat ekonomiskt stöd
  5. Kommunen tar över driften på uppdrag av föreningen (kräver ingen dyr omförrättning)
  6. Kommunen tar slutgiltigt över huvudmannaskapet

Föreningen kan också redan nu förbereda sig finansiellt för de kostnader som ett kommunalt övertagande kan innebära. Det finns bidrag att söka då ett övertagande väl har beslutats.

Förslag

Att det startas ett långsiktigt projekt med föreningens nedläggning som slutmål, och att detta projekt redovisas som en egen punkt på varje framtida stämma tills nedläggning skett.

Det kan finnas fördelar med att bekosta sina egna vägar (korta beslutsvägar, större inflytande etc.), men då måste fler än endast några få procent engagera sig på stämmorna. Det är möjligt att medlemmarna känner större engagemang i en mindre samfällighet.