Dokumentarkivet

Här kan du hitta mötesprotokoll, resultaträkningar och andra dokument kring villaföreningens verksamhet.

Stadgar

Revionsberättelser, balansräkningar etc

2015_Verifikationslista

2015_Huvudbok

2015_Resultatrapport

2015_Balansrapport

2012 02 A_RSBERA_TTELSE FO_R VERKSAMHETSA_RET 2011 A_rsbera_ttelse sid2-2010

A_rsbera_ttelse sid1-2010

BR RR 2013

BR RR 2013

A¦èrsbera¦êttelse sid2-2010

A¦èrsbera¦êttelse sid1-2010

A_rsbera_ttelse 2013

A_rsbera_ttelse 2013

Årsberättelse 2008

Mötesprotokoll

2014 Nr. 1. Kvarnbergets Villafo_rening

A_rsmo_tesprot-2.10

A_rsmo_tesprot-2.10

årsmöte vfk2010-

Villagaref. 20091213 protokoll tuna gård

Styrelseprot-4. okt-dec.09

styrelsemöte 1 2009

styrelsemte nr 1-10

Styrelsemo_te nr 3-2010

Styrelsemo_te nr 2-2010

Revisionsbera_ttelse 2013

Protokoll årsmöte 2007_1

Protokoll årsmöte 2007

protokoll årsmöte 2009

protokoll nr 1 2009

protokoll möte m tuna gåtd

protokoll möte 17 nov 2009

12 03 01 A_rsmo_te protokoll.

12 02 23 Styrelseprotokoll nr 4

12 01 17 Styrelseprotokoll nr 3

11 10 02 Styrelseprotokoll nr 2

11 03 15 Styrelseprotokoll nr 1

Utskick

årsmöte påminnelse 1

Kallelse til A_rsmo_te 2011jpg

Ordf tankar till Enkät 2009 feb

Nyhetsbrev 1 2012

Vårbrev nr 1 2009

valborg insta_lld 2012 15.13.37

Festvisor

festvisor2008

2014 snapsvisor

Övrigt

Förbättrad trafikmiljö Kvarnbergets radhusområde vers 2

Kvarnbergets vårbrev 1 2009

Kvarnbergets Vf vad är det

kassörens dröm

kallelse 2010-

enkätsvar 2009

Enkät 2009 feb

2014-05-09 Kvarnbergets Villafo_rening adresslista husnummer

Motioner

motion

motion

valborgsafisch 2009

Ritningar

Ritning Övervån

Rumsbeskrivning

Ritning Värme

Ritning Vatten Övervån

Ritning Vatten Bottenvån

Ritning Vatten Bottenvån (2)

Ritning Trädgårdsfasad

Ritning Snitt

Ritning Sidofasader

Ritning Gatufasad

Ritning Bottenvån

Ritning Bottenvån (2)

Ritning Avlopp Bottenvån

Karta Gamla gatunumreringen